Osalle Verohallinnon asiakkaista aletaan ehdotella veroprosentin muuttamista. Alkuvaiheessa ehdotuksen veroprosentin muuttamisesta saa joukko verovelvollisia, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit.

Järjestelmä toimiin niin, ettäVerohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja tulorekisteristä saataviin palkkatietoihin. Tämän jälkeen ehdotetaan veroprosentin muuttamista, jos asiakkaan palkkatulot ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa olevan liian pieni.

Ehdotus uudeksi veroprosentiksi näkyy myös herätteenä OmaVeron etusivulla Huomioitavaa-kohdassa.

Mistään pakottamisesta ei kuitenkaan ole kyse. Verohallinto ei muuta veroprosenttia automaattisesti vaan asiakas voi valita, haluaako hän päivittää veroprosenttinsa. Muutosehdotukseen on aikaa reagoida 14 vuorokautta. Ehdotus poistuu OmaVerosta ja olemassa oleva veroprosentti jää voimaan, jos siihen ei reagoida.

Tarkoitus on herätellä verovelvolliset pitämään huolta siitä, että veroprosentti on ajan tasalla. Näin vältytään mätkyiltä eli jäännösverolta. Viime syksynä Verohallinto arvioi, että jopa joka neljännellä veroprosentti oli liian pieni. Oletettavaa on, että vastaavan tyyppinen tietojärjestelmien hyödyntäminen tulee lisääntymään verotuksessa.