Kaikki Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat eivät hyväksyneet vuonna 2020 tehtyä vähemmistöosakkeiden ostotarjousta. Vähemmistöosakkeet lunastettiin vuonna 2021 niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksyneet ostotarjousta. Osakkeiden myynti tulisi ilmoittaa vuoden 2021 verotuksessa, vaikka maaliskuussa 2022 annetusta välitystuomiosta on valitettu ja prosessi on edelleen kesken.

Alun perin Spa Holdings 3 Oy teki vuonna 2020 ostotarjouksen osakkeista. Vähemmistöosakkeet lunastettiin niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksyneet ostotarjousta. Vähemmistöosakkeiden lunastushinta muuttui 21,55 euroon 1.3.2022 annetulla välitystuomiolla.  Välitystuomiosta on kuitenkin valitettu, joten se ei ole vielä lainvoimainen.

Verohallinto on kehottanut vähemmistöosakkaita ilmoittamaan lunastuksen vuoden 2021 osakemyynneissä. Aluksi verohallinto tiedotti niin, että veroilmoituksella lunastettujen vähemmistöosakkeiden luovutushintana ollessa 17,84 euroa osakkeelta, tulisi luovutushinnaksi korjata välitystuomioistuimen ratkaisun mukainen hinta 21,55 euroa osakkeelta.

Näkemystä kuitenkin pian muutettiin ja verohallinto kehotti ilmoittamaan luovutushinnaksi alkuperäisen ostotarjoushinnan 17,84 euroa osakkeelta.

Osakkeen myynnin katsotaan siis tapahtuneen vuonna 2021, vaikka lunastushinta tai osa siitä maksetaan vasta vuonna 2022 tai myöhemmin. Nähtäväksi jää kuinka loppuosa lunastushinnasta verotetaan.