Ulkomailla rekisteröidyllä autolla voi ajaa tietyissä tilanteissa verottomasti Suomessa. Yritysajoneuvon ja työsuhdeajoneuvon käytöstä tulee aina ilmoittaa etukäteen ennen kuin autoa ryhtyy käyttämään Suomessa. Ilmoitus tehdään OmaVerossa. 

Kaikista käyttötilanteista ei tehdä etukäteen ilmoitusta. Asia kannattaa selvittää etukäteen. Ajoneuvon käyttäjän kannalta tilanteen tekee haastavaksi se, että ilmoituksen saapumisvahvistus ei tarkoita verottoman käyttötilanteen hyväksymistä. Jos käyttötilanteen verottomuudesta on epävarmuutta, olisi hyvä etukäteen selvittää, onko verottomalle ajoneuvon käytölle perusteita. Ilmoituksen saapumisvahvistus kannattaa säilyttää ajoneuvossa. Jos poliisi tai tulli pysäyttää ajoneuvon, he voivat pyytää esittämään sen. 

Autoverottoman käytön perusteita on useita. 

Yritysajoneuvoa voi käyttää verottomasti Suomessa enintään kolmen vuorokauden ajan. Jos asut vakituisesti Suomessa ja työpaikkasi sijaitsee ulkomailla, voit käyttää työnantajasi omistuksessa tai hallinnassa olevaa ajoneuvoa verottomasti Suomessa yksinomaan työtehtäviesi hoitamiseen.
Työpaikan tulee siis sijaita muussa valtiossa kuin Suomessa ja auton tulee olla työpaikan sijaintivaltiossa pysyvästi rekisteröity. Lisäksi auton tulee olla työnantajan omistuksessa tai hallinnassa.  Yritysajoneuvo tulee viedä takaisin työpaikan sijaintivaltioon kunkin työtehtävän päätyttyä. 

Toisin kuin yritysajoneuvoa työsuhdeajoneuvon verotonta käyttöä ei ole sidottu työtehtävien hoitamiseen, vaan ajoneuvoa voi käyttää myös omiin ajoihin. Työsuhdeajoneuvoksi ajoneuvon tekee se, että sen käyttöoikeus perustuu työsopimukseen esimerkiksi autoedun muodossa. Myös työntekijä perhe saa käyttää autoa. 

Työsuhdeajoneuvon väliaikainen veroton käyttö koskee esimerkiksi ns. rajatyöntekijää, joka työskentelee muussa valtiossa, asuu Suomessa ja käyttää ajoneuvoa kummassakin valtiossa.  

Väliaikaisen verottoman käytön edellytyksenä on, että henkilö työskentelee sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on kiinteä toimipaikka ulkomailla. Ajoneuvon tulee olla työnantajan omistuksessa tai hallinnassa, ja sen on oltava rekisterissä siinä maassa, johon työnantaja on sijoittunut. Lisäksi ajoneuvon käyttöoikeuden tulee perustua työsopimukseen esimerkiksi autoedun muodossa.

Työsuhdeajoneuvon käyttö on autoverotonta, jos työntekijän ja hänen perheensä käyttää ajoneuvoa päivien mukaan laskettuna vähemmän Suomessa kuin ulkomailla kunkin 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana. Ulkomaan käytöksi lasketaan sellainen päivä, jonka aikana ajoneuvoa käytetään sekä Suomessa että ulkomailla.

Käytännössä työsuhdeajoneuvon käyttösuhteen selvittäminen edellyttää ajopäiväkirjaa. Jos ajopäiväkirjaa ei pidetä, verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun. Osakeyhtiön osakkuusasema ei ole riittävä, vaan edellytetään tosiasiallisesta työskentelyä (KHO 2018:21), jotta ajoneuvon voidaan katsoa työsuhdeajoneuvoksi. On syytä muistaa, että työnantajalta saatu autoetu on veronalainen luontoisetu. Suomessa asuvan työntekijän tulee pääsääntöisesti maksaa siitä veroa Suomeen. 

Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö voi tuoda Suomeen niin kutsutun turistiauton. Ajoneuvon käyttö ilman autoveron suorittamista on mahdollista enintään kuuden kuukauden ajan 12 kuukauden aikana. Turistiauton käytöstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta, mutta kannattaa hankkia Verohallinnolta päätös vakituisesta asuinpaikasta. 

Yli kuuden kuukauden käyttö (12 kuukauden aikana) on mahdollista, jos asuu vakituisesti ulkomailla ja työskentelee Suomessa. Ajoneuvon kanssa tulee kuitenkin säännöllisesti poistua ulkomaille vakituiseen asuinpaikkaan. Yleensä edellytetään, että poistuminen on päivittäistä, koska kyse on työmatkasta. 

Kuten tiedetään, Suomessa autoverotus on melko korkeaa. Autoverottoman käytön selvittäminen etukäteen kannattaa, koska jos sille ei ole perusteita, katsotaan ajoneuvo otetuksi verolliseen käyttöön. Tällöin määrätään autovero ja veronkorotus. 

Autoverottomuudesta on myös joitakin muita poikkeuksia. Esimerkiksi ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti kilpailukäytössä. Käyttöaika saa olla enintään 30 päivää. Myös esimerkiksi ajoneuvon siirtäminen korjausta varten voi olla verotonta.