Tulli ja Verohallinto ovat tehostaneet marraskuussa 2022 ulkomaisten verkkokauppaostosten valvontaa, jotta valmisteveroja saataisiin kerättyä nykyistä enemmän. Laskelmien mukaan alkoholin verkkokaupassa jää vuosittain saamatta kymmeniä miljoonia euroja. Osa tilauksista aiotaan pysäyttää tulliin. Tehovalvonnan on tarkoitus jatkua vuoden 2023 loppuun.

Alkoholin nettitilaaminen kuten muidenkin tuotteiden tilaaminen verkosta lisääntyi korona-aikana. Tosin alkoholin verkko-ostot olivat kasvussa jo ennen koronaa. Aiempaan verrattuna ne ovat kolminkertaistuneet vuosien 2019-2021 aikana. Nyt ostokäyttäytymisen muutos on saanut veroviranomaiset hereille ja he haluavat varmistaa, että verot tulevat maksetuksi myös verkosta tilatusta alkoholista.

Tilattaessa alkoholia ulkomailta, tullille tulisi antaa tilauksesta ennakkoilmoitus ja maksaa alkoholijuomaveroa ennen kuin tuotteet lähetetään Suomeen. Marraskuusta alkaen Tulli pysäyttää havaitut alkoholitilaukset, esimerkiksi satamissa, ja selvittää Verohallinnolta, onko niistä maksettu vaaditut vakuudet ja tehty ennakkoilmoitukset.

Pysäytys kestää aina vähintäänkin jatkoselvitysten ajan. Näin kuluttajan tilaamat tuotteet saattavat jäädä seisomaan tulliin. Jos velvollisuudet ovat hoitamatta ja vastuu veroista kuuluu myyjälle, Verohallinto tekee haltuunottopäätöksen ja tilaus jää odottamaan verojen maksua.

Jos alkoholin myyjä ei maksa sille määrättyjä veroja kuuden kuukauden sisällä, Tulli hävittää haltuun otetut tuotteet. Jos verovastuu on ostajalla, tilausta ei varastoida odottamaan verojen maksua, vaan tilaus kulkee selvitysten jälkeen Tullista asiakkaalle ja Verohallinto lähettää asiakkaalle jälkikäteen verotuspäätöksen.

Se kenen maksettavaksi verot kuuluvat, on kuluttajan kannalta valitettavan vaikeasti hahmotettava asia. Ratkaisevaa on nimittäin kuljetuksen järjestäminen. Jos alkoholia verkkokaupassa myyvä EU-maassa sijaitseva yritys järjestää tuotteille kuljetuksen Suomeen, kyse on etämyynnistä, jolloin verovelvollisuus on myyjällä. Jo esimerkiksi se seikka, että verkkokaupan tilaussivulla on linkki kuljetusta hoitavan yrityksen verkkosivuille tarkoittaa sitä, että verojen maksuvelvollisuus on myyjällä.