Osana Verohallinnon kanssa tehtäviä maksujärjestelyjä esitetään, että yritykset voivat saada palautuksena alkuvuonna 2020 suorittamansa arvonlisäveron. Yritys voi pyytää vuoden 2020 tammi-, helmi ja maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja takaisin. Asiasta on tehtävä maksujärjestelypyyntö. Pyynnön on voinut tehdä OmaVeron kautta 26.5.2020 alkaen. Palautus ei kuitenkaan jää lopullisesti verovelvolliselle, sillä arvonlisävero on maksettava myöhemmin takaisin maksujärjestelyn kautta. 


Lisäksi maksujärjestelyihin ja maksunlykkäyksiin sovellettavaa viivästyskorkoa alennetaan kolmeen prosenttiin. Tämä aiheuttaa mielenkiintoisen vertailun pankkien tarjoamien markkinaehtoisten lainakorkojen kanssa. Viivästyskorkomuutos koskee maksujärjestelyn kohteena olevia alkuvuoden arvonlisäveroja ja veroja, jotka ovat erääntyneet vuoden 2020 maaliskuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana.

Vaikka yrityksellä olisi maksujärjestely alkuvuoden 2020 arvonlisäveroista, se ei estä saamasta muita veronpalautuksia. Palautukset maksettaisiin verovelvolliselle, jos palauttamiselle ei ole esteitä. Palautusten käyttämisen estäminen koskisi ainoastaan huojennettuihin maksujärjestelyihin kuuluvia verovelkoja. Soveltamisen rajaamisen taustalla on ehdotetun muutoksen kiinteä liittyminen huojennettuun maksujärjestelyyn ja sen tavoitteeseen helpottaa yrityksille koronaviruspandemiasta ja sen johdosta toteutetuista rajoitustoimenpiteistä aiheutuneita tilapäisiä maksuvaikeuksia. Muutos olisi määräaikainen ja voimassa vuoden 2020 loppuun asti.