Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Verovalvontaa alustataloudesta kertyvistä tuloista tehostetaan. Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset koskien alustatalouden toimijoille eli alustaoperaattoreille tulevaa velvollisuutta ilmoittaa Verohallinnolle tietoja. Operaattoreiden tulee ilmoittaa alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä.

Tiedonantovelvollisuus alkoi 1.1.2023 ja tästä lähtien tiedot pitää antaa vuosittain. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat huoneistojen ja kiinteän omaisuuden sekä liikennevälineiden vuokraus, tavaroiden myynnit ja henkilökohtaiset palvelut.

Raportointivelvollisuus on alustaoperaattorilla, jolla on joko verotuksellinen kotipaikka EU:n jäsenvaltiossa tai joka on perustettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai sen johto sijaitsee jäsenvaltiossa tai sillä on kiinteä toimipaikka jäsenvaltiossa

Alustataloudella tarkoitetaan liiketoiminnan organisointimallia, jossa hyödynnetään internetin mahdollisuuksia. Alustatalous tarkoittaa käytännössä sitä, että jokin yritys tarjoaa alustan, jonka päällä yksityishenkilöt tai yritykset voivat tehdä lisäarvoa tuottavaa toimintaa, eli myydä tuotteitaan tai palveluitaan.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.