Hallituksen antaman lakiesityksen mukaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettaisiin. Muutos on merkittävä kevennys pienyritysten hallinnollisiin velvoitteisiin. Arvonlisäverovelvollisuuden tilikauden liikevaihtoon perustuva alaraja korottuisi 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta.

Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen. Lain voimaan tullessa kesken olevaan tilikauteen sovellettaisiin lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jatkossakin alle 15 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat hakeutua alv-rekisteriin vapaaehtoisesti. Hakeutuminen voi kannattaa esimerkiksi silloin, jos yritys ostaa verollista liiketoimintaa varten paljon arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluja. Kun yritys on alv-rekisterissä, näiden ostojen arvonlisäverosta voi saada vähennyksen.

Aina on hyvä varmistaa, ettet arvioi tilikauden liikevaihtoa liian pieneksi. Jos et ole ilmoittautunut alv-velvolliseksi ja liikevaihto ylittää arvonlisäverottoman liikevaihdon alarajan, joudut maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta. Veron lisäksi tulee maksettavaksi myös viivästysseuraamuksia. Vuoden 2021 alusta tähän tilanteeseen tulisi hieman enemmän pelivaraa, kun arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousisi 15.000 euroon.