Kiistellyn maastapoistumisveron käsittely on määrä alkaa tämän vuoden marraskuussa eduskunnassa. Veroa on kutsuttu myös exit-veroksi, sillä lain tarkoitus olisi puuttua tilanteisiin, joissa varakas henkilö muuttaa Suomesta matalan verotuksen maahan ja samalla välttyy maksamasta veroja omaisuutensa arvonnoususta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Uusi vero otti ensi askeleensa viime vuoden budjettiriihessä, kun hallituksen piti aikaansaada 100 miljoonalla eurolla lisää verotuloja. On mahdollista, että laki ei niinkään tuo valtion kirstuun uusia verotuloja vaan pikemminkin ennaltaehkäisee niiden menetyksiä.

Suurin ongelma uudistuksessa on se, että vero on hankala toteuttaa. Veroa sovellettaisiin luonnollisiin henkilöihin. jotka ovat ennen Suomesta pois muuttoa olleet yleisesti verovelvollisia Suomessa ja joiden verosopimuksen mukainen asuinvaltio olisi ollut Suomi vähintään neljän vuoden ajan Suomesta pois muuttoa edeltäneiden 10 vuoden aikana.

Laissa olisi kuitenkin rajauksia sääntelyn soveltamiseen. Esimerkiksi silloin veroa ei olisi tarkoitus määrätä, jos laskennallinen luovutusvoitto olisi vähemmän kuin 100 000 euroa.