Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Avioehto on merkittävä varallisuusoikeudellinen sopimus. Avioehtosopimus on molempien puolisoiden yhteisen tahdon mukaan laadittu ja allekirjoitettu sopimus. Sitä ei voi siten laatia yksipuolisesti. Avioehto on mahdollista laatia ennen avioliittoa, mutta se voidaan rekisteröidä vasta avioliiton solmimisen jälkeen. Avioehto on rekisteröitävä viimeistään ennen avioeron vireille tulemista tai puolison kuolemaa.

Kerran tehdyn avioehdon voi purkaa molempien osapuolten suostumuksella.  Avioehdon purkaminen tulee tehdä samassa muodossa kuin varsinainen avioehto.  Näin ollen purkamisen tulee olla kirjallinen asiakirja, joka on päivätty, asianmukaisesti allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama. 

Avioehdon purkaminen tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa. Muuten se ei tule voimaan.  Unohduksella on merkittävät vaikutukset, sillä jos avioehdon purkamista ei toimiteta virastoon, aiemmin rekisteröity avioehto on edelleen voimassa.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.