Niin sanotulla erityisalalla työnantaja saa korvata verovapaasti asunnon ja työkohteen väliset matkat. Erityisaloilla tarkoitetaan toimialoja, joilla erityistä työntekemispaikkaa joudutaan vaihtamaan usein alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi. Verotus- ja oikeuskäytännössä erityisaloina on pidetty rakennus-, maanrakennus- ja metsäalaa. Vuonna 2020 verovapaa matkakustannusten korvaus on 43 senttiä kilometriltä. 

On huomattava, että erityisalaa koskevia säännöksiä sovelletaan vain sellaisiin erityisalan työntekijöihin, joilla ei ole varsinaista työpaikkaa ja jotka eivät yövy työmatkalla. Erityisalalla työskentely ei siis vielä automaattisesti tarkoita, että henkilöön sovelletaan erityisalan erityissäännöksiä.

Matkakustannusten lisäksi saa maksaa ateriakorvauksen, jos työntekijällä ei ole tilaisuutta työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Työnantaja tarjoamaa ravintoetua esimerkiksi lounassetelin tai muun kohdennetun maksuvälineen muodossa pidetään myös työpaikkaruokailun järjestämisenä.

Päivärahaa ei yleensä voi maksaa erityisalan työntekijöille verovapaasti. Päivärahaa voi maksaa vain silloin, kun palkansaaja on yöpynyt työmatkalla eikä majoittuminen samassa asunnossa tai lähialueella kestä yli kolmea vuotta. Lisäksi verohallinnon kustannuspäätöksen mukaiset aika- ja etäisyysvaatimukset tulee täyttyä.

Jos työnantaja ei ole maksanut matkakustannusten korvauksia tai esimerkiksi ateriakorvausta, vaikka se olisi verovapaasti ollut säännösten mukaan mahdollista, työntekijä voi vaatia työmatkasta aiheutuneita kuluja vähennettäväksi tulonhankkimiskuluina omassa verotuksessaan.