Henkilöverotuksen esitäytetyt veroilmoitukset postitetaan maalis-huhtikuussa 2022. Jos veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos korjaat ilmoitusta, määräpäivät ovat joko 10.5., 17.5. tai 24.5.2022. Korjaukset voit tehdä paperilla verohallinnon liitelomakkeilla tai Omaveroon.

Kun olet saanut esitäytetyn veroilmoituksen, tarkista ovatko kaikki veroilmoituksessasi olevat tiedot oikein. Jos lisättävää tai korjattavaa ei mielestäsi ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Mikäli et muuta tietoja, sinun katsotaan antaneesi veroilmoituksesi sen sisältöisenä kuin se on esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Jos tietoja täytyy mielestäsi korjata tai täydentää, ilmoita muutokset Omaverossa tai paperilomakkeilla. Jos korjaat veroilmoitusta, korjausten täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä määräpäivänä. Omaveron kautta voi myös hakea pidennystä veroilmoituksen antamisaikaan. Hakemus on tehtävä ennen veroilmoituksen antamisajan päättymistä.