Geosentric Oyj:n (entinen Benefon Oyj) osakkeen lopullinen arvonmenetys on vähennettävissä luovutustappiona vuoden 2021 verotuksessa. Konkurssipesän julkisselvittäjä antoi tiedotteen, jonka mukaan jako-osuuksia ei tulla maksamaan konkurssivelkojille, joten osakkeenomistajatkaan eivät tule saamaan jako-osuuksia. Yhtiö on merkitty kaupparekisterissä lakanneeksi 14.12.2021.

Luovutustappioon rinnastetaan sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena. Verotuskäytännössä on katsottu, että luovutustappio syntyy sinä verovuonna, jona konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, että jako-osuutta ei kerry tai kun konkurssipesän lopputilitys tehdään.

Ensisijaisesti luovutustappio vähennetään luovutusvoitoista. Luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista pääomatuloista. Tappion vähentäminen kohdennetaan pääomatuloon, josta on jo vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset vähennykset. 

Jos luovutustappiota jää tämänkin jälkeen vähentämättä, vahvistetaan jäännös verovuoden luovutustappioksi, joka vähennetään viitenä seuraavana vuotena luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista. Eri vuosien tappiot vähennetään syntymisjärjestyksessä. Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa eikä niiden perusteella saa ansiotuloista vähennettävää alijäämähyvitystä.