Kehysriihen veroratkaisut näkyvät elinkeinoverotuksen puolella lisävähennyksenä, kun tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenoja 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen on tarkoitus vahvistaa tulevaisuuden kestävää kasvua. Tämän johdosta lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta ensi vuodesta alkaen. Verokannustimen vaikutuksen valtion talouteen arvioidaan olevan vuositasolla 100 miljoonan euron luokkaa.

Henkilöverotuksen puolella eläketulovähennykseen heijastuu elinkustannusten nousua vastaava indeksikorotus sosiaalietuuksiin.  Elinkustannukset ovat nousseet energian hinnannousun ja Venäjän hyökkäyssodankäynnin vuoksi. Tämän vuoksi elinkustannusten nousua vastaavaa indeksikorotusta sosiaalietuuksiin aikaistetaan ja se toteutetaan jo tämän vuoden aikana.

Vuonna 2023 valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 29 prosenttia. Tätä selittää sote-verouudistus. Kuntien yhteisö- ja ansiotuloveroja siirretään valtiolle yhteensä 14,6 miljardia euroa, jotta hyvinvointialueiden tehtäviä saadaan rahoitettua. Verotulojen siirron yhteydessä ansiotulon verotusta puolestaan kevennetään, jotta verovelvollisten verotus ei kiristyisi.