Noin 200 henkilöä on saanut veronkorotuksen useamman kuin yhden osakesäästötilin avaamisesta. Veronkorotukset ovat olleet jopa tuhansia euroja. Lain sanamuoto on tiukka, joten veronkorotusta ei ole voitu jättää määräämättä. 

Lain mukaan osakesäästötilejä saa olla henkilöllä vain yksi. Jos tilejä on syystä tai toisesta perustanut useampia, Verohallinto määrää veronkorotuksen. Ongelma on kärjistynyt sen vuoksi, että veronkorotuksen määrä on 10 euroa päivässä kutakin osakesäästötiliä kohden. Tapaukset ovat ilmenneet vasta pitkän ajan kuluttua, kun edellisen vuoden verotusta on valmisteltu Verohallinnossa. Tämän johdosta veronkorotukset ovat kasvaneet huomattaviin summiin.

Verohallinto ohjeistaa nyt kuitenkin veronkorotettuja hakemaan vapautusta. Lähinnä veronkorotuksesta voi hakea vapauttamista, jos ylimääräisen tilin on avannut epähuomiossa. Verohallinnosta kuitenkin varoitellaan, että automaattisesti veronkorotuksia ei kaikilta poisteta. Edellytykset vapautukselle ovat olemassa, jos ylimääräiset tilit eivät ole olleet varsinaisesti käytössä, ja syy kahden tilin perustamiselle pitää olla erehdys tai väärinymmärrys.