Helsingin hallinto-oikeus on lokakuussa 2022 antamallaan päätöksellä palauttanut lahjaverotusta koskevan asian Verohallinnolle tuotto- ja hallintaoikeuden arvon määrittämiseksi. Lahjaverotuksessa tuli tehdä lahjoitetun omaisuuden arvosta niin sanottu hallintavähennys, kun rahalahjoitus oli lahjakirjan ehtojen mukaisesti sijoitettu kapitalisaatiosopimukseen, ja oikeus tuottoon oli määrätty määräajaksi kolmannelle.

Tapauksessa Isoäiti oli lahjoittanut lapsenlapsilleen rahaa, joka lahjakirjan ehtojen mukaan oli tullut sijoittaa kapitalisaatiosopimukseen viikon kuluessa siitä, kun rahavarat olivat siirtyneet lahjansaajien pankkitileille. Lisäksi lahjakirjoilla oli pidätetty lahjansaajien äideille määräaikainen tuotto-oikeus kapitalisaatiosopimukseen. Määräaikaisen tuotto-oikeuden pituus oli vaihdellut lahjansaajan iän mukaan.

Kapitalisaatiosopimuksissa olevat varat oli sijoitettu osake- ja korkorahastoihin. Tuotto- ja hallintaoikeuden saaja disponoi lahjan kohteena olevia varoja ja voi päättää kapitalisaatiosopimuksen sisällä tehtävistä sijoituksista sekä mahdollisista nostoista tuotto- ja hallintaoikeuden päättymispäivään asti. Lähtökohtaisesti tuotto-oikeuden saaja ei tarvinnut omistajalta erillistä hyväksyntää sille, että hän sai käyttää tuotto-oikeuttaan.

Hallinto-oikeus katsoi, että vakuutusyhtiön tiedossa oli kapitalisaatiosopimuksiin kohdistuva ehto, joka rajoitti lahjansaajan oikeutta saada sopimuksesta sen tuottoa tuotto- ja hallintaoikeuden voimassaoloaikana. Vakuutusyhtiö oli kirjannut tuoton saajaksi lahjakirjojen ehtojen perusteella tuotto- ja hallintaoikeuden haltijan. Hallinto-oikeuden mielestä velvoitteen vähentämisen edellytykseksi ei voitu vaatia selvitystä siitä, että tuottoa maksettaisiin säännöllisesti.

Lisäksi hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että asiassa ei ollut ilmennyt, että tuotto- ja hallintaoikeuden haltijat eivät aikoisi käyttää heille lahjakirjassa annettua oikeutta. Ei myöskään ollut edes väitetty, että lahjakirjaan otettu ehto olisi ollut keinotekoinen ja tehty vain lahjaveron alentamiseksi. Hallinto-oikeus katsoikin, että lahjansaajien lahjojen arvoista oli vähennettävä heidän äideilleen pidätetyn tuotto- ja hallintaoikeuden arvo.