Kiinteistöverotus uudistuu. Tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja ja siten parantaa kiinteistöverotuksen tasapuolisuutta ja neutraalisuutta. Kiinteistönverotuksen uudistamista koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella 20. toukokuuta saakka.

Rakennusten ja maapohjan verotusarvot ovat jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Lisäksi ongelmana on ollut, että maapohjien hinnoissa on alueellisesta eriytymistä ja rakennustyyppejä on tullut lisää sen jälkeen, kun nykyinen verojärjestelmä on otettu käyttöön.

Uudistuksen tavoitteena on ottaa nykyistä paremmin huomioon maapohjan ja rakennusten markkina-arvo. Uudessa järjestelmässä on tarkoituksena, että kiinteistöjen arvot päivittyisivät vuosittain uusimpien tietojen perusteella. Tavoitteena ei olisi kuitenkaan kiristää kiinteistöverotusta. Uusia arvostamisperusteita sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2024 kiinteistöverotuksessa.

Rakennusten osalta verotus perustuisi keskimääräisiin uudisrakentamiskustannuksiin, kun se nykyisin määräytyy monien yksittäisten ominaisuuksien perusteella. Nyt näistä yksittäisten ominaisuustietojen huomioimisesta verotusarvon laskennassa luovuttaisiin.

Tietojen tuottajana olisi Tilastokeskus. He selvittäisivät keskimääräiset uudisrakentamiskustannukset eri rakennustyypeille aineiston perusteella.

Nykyinen kiinteistöverotus on verovelvollisen näkökulmasta jokseenkin salamyhkäistä. Uudistuksen jälkeen kansalaiset voisivat tarkastella verotusarvojen perusteena olevia hinta-alueita ja aluehintoja Verohallinnon kaikille avoimessa karttapohjaisessa palvelussa. Palvelun on tarkoitus avautua keväällä 2024.