Kirjanpitolakiin on tehty muutos. Jatkossa ulkomainen yritys voi olla kirjanpitovelvollinen, mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa Suomessa tai sen ulkomailla harjoittamaa toimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta.

Kirjanpitovelvollisuus koskisi myös Euroopan talousalueen ulkopuolista oikeushenkilöä, jota tosiasiallisesti johdetaan Suomesta käsin. Niin ikään velvollisuus laatia täällä harjoitetusta liike- ja ammattitoiminnasta kirjanpitolain säännöksiä noudattava tilinpäätös, syntyy siinä tapauksessa, että Euroopan talousalueen ulkopuolisella oikeushenkilöllä on Suomessa kiinteä toimipaikka, mutta siitä ei ole muutoin oikean ja riittävän kuvan antavaa tilinpäätöstä.

Muutokset eivät kuitenkaan aseta Suomesta johdetuille Euroopan talousalueen ulkopuolisille yrityksille velvoitetta laatia kirjanpitoa kahteen kertaan. Ne eivät myöskään aseta velvoitetta säilyttää kirjanpitoaan Suomessa.

Toisin sanoen, mikäli yritys on laatinut kirjanpidon asianmukaisesti sijaintivaltiossaan, riittää, että yritys mahdollistaa pääsyn tuohon ulkomailla sijaitsevaan kirjanpitoaineistoonsa.

Velvoitteiden täyttämistä tehostaa elinkeinorikoksia koskeva rikoslain 30 luvun mukainen rangaistusuhka kirjanpidon laiminlyönnistä.