Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Koronavirustilanne on aiheuttanut yrityksille maksuvaikeuksia. Tämän johdosta konkurssilakia on muutettu väliaikaisesti siten, että konkurssiuhkaista maksukehotusta ei voitaisi käyttää keinona periä saatavia.

Konkurssilakia on koronakriisin vuoksi muutettu väliaikaisesti siten, että rajoitetaan velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta. Väliaikaisen lain voimassaoloaikana ei sovelleta olettamaa, jonka mukaan velallista pidetään maksukyvyttömänä, jos hän ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Väliaikaisen lain voimassaoloaika päättyy 31.10.2020. 

Väliaikaisen lain johdosta konkurssiuhkaista maksukehotusta ei näin ollen voitaisi käyttää keinona periä saatavia. Lain esitöiden kaavailujen mukaan (HE 46/2020) konkurssiin asettaminen estyisi silloin, kun yrityksen vaikeudet selvitä velvoitteistaan ovat tuoreita ja johtuvat siten oletettavasti koronavirustilanteesta. Tällöin estettäisiin sellaisten yritysten konkurssit, jotka ennen koronapandemiaa olivat hoitaneet velvoitteensa. Samalla konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttö perinnässä estyisi näissä tilanteissa ja yritysten mahdollisuus selvitä koronapandemiasta paranisi.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.