Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Konsernissa toimivien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien välinen tulojen tasaamisen on mahdollista konserniavustuksella tietyin edellytyksin. Konserniavustuksella voidaan pienentää konserniavustusta antavan voitollisen yhteisön verotettavaa elinkeinotoiminnan tuloa. Saajapuolella konserniavustus vastaavasti kasvattaa konserniavustusta saavan yhteisön elinkeinotoiminnan tuloa tai pienentää mahdollista elinkeinotoiminnan tappiota. Verohallinto on päivittänyt konserniavustusohjettaan ja ottanut siinä huomioon viimeaikaiset KHO:n päätökset.

Konserniavustuksen edellytyksenä on muun ohessa, että sekä konserniavustuksen antajan että saajan verotuksessa sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. 

Edellytyksenä on lisäksi, että kyseessä on kotimainen osakeyhtiö tai osuuskunta, joka omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa toisen kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan osakepääomasta. Riittävä omistusosuus voi muodostua suoran tai epäsuoran omistuksen kautta. Myös tytäryhteisö voi suorittaa vähennyskelpoisen konserniavustuksen emoyhteisölleen tai emoyhteisön toiselle tytäryhteisölle.

Konsernisuhteen tulee olla kestänyt koko verovuoden ajan. Lisäksi sekä antajan että saajan tilikausien tulee lähtökohtaisesti päättyä samanaikaisesti ja konserniavustusta vastaavat meno- ja tulokirjaukset tulee olla tehty sekä konserniavustuksen antajan että saajan kirjanpidossa. Avustuksen määrä ei saa ylittää antajan elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä. 

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.