Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Verohallinto muistuttaa, että se valvoo yrittäjien ja yritysten saamien koronatukien ilmoittamista veroilmoituksella. Yritystoimintaa varten saadut tuet ovat yritykselle veronalaista tuloa ja ne tulee kirjata yrityksen kirjanpitoon.

Monet yrittäjät ja yritykset ovat saaneet koronavirustilanteen vuoksi esimerkiksi Business Finlandin ja ELY-keskusten maksamaa rahallista tukea tai avustuksia.  Yritystoimintaa varten saadut tuet ovat yritykselle veronalaista tuloa ja ne tulee kirjata yrityksen kirjanpitoon ja ilmoittaa myös veroilmoituksella.

Suoriteperusteisessa verotuksessa tuki tai avustus on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuutena. Yleistukien ja kohdennettujen tukien käsittely poikkeaa toisistaan. Yritysten saamat yleistuet ja avustukset jaksotetaan pääsääntöisesti tukipäätöksen tekopäivän mukaan. Kohdennetut koronatuet, joiden saaminen edellyttää kustannusten syntymistä, jaksotetaan samassa tahdissa syntyvien kustannusten kanssa.

Maksuperusteisessa verotuksessa tuki tai avustus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana se maksetaan.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.