Verohallinto lähettää kuolinpesälle esitäytetyn veroilmoituksen niin kauan, kunnes kuolinpesä lakkaa. Kuolinpesän olemassaolo lakkaa, kun kaikki pesän varat on jaettu perillisten kesken. Tällöin kopio lopullisesta perinnönjakosopimuksesta tulee toimittaa verohallintoon. 

Osittaiset perinnönjaot eivät lakkauta kuolinpesää.  Vasta lopullisella perinnönjakosopimuksella on tämä vaikutus.

Mikäli jaettavana on vain rahaa ja osakkaat jakavat ne sovussa, on käytännössä mahdollista jakaa kuolinpesän varat pankista ilman perinnönjakokirjaa. Jotta verottaja ei lähettäisi turhaan veroilmoituksia, olisi hyvä tällaisessakin tilanteessa laatia perinnönjakosopimus.
 
Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, kuolinpesän olemassaolo lakkaa Verohallinnossa, kun verotoimistoon on toimitettu kopion perukirjasta perintöverotusta varten. Omaisuuden katsotaan siirtyvän perilliselle tällaisessa tilanteessa heti kuoleman jälkeen. Kuoleman jälkeiset tulot ovat perillisen omia tuloja ja hän ilmoittaa ne omassa veroilmoituksessaan ja maksaa niistä veron.

Jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja kuolinpesässä on leski ja yksi rintaperillinen, kuolinpesä lakkaa, kun laaditaan osituskirja.

Jos kuolinpesä ei ole saanut veroilmoitusta, se voi myös johtua vääristä osoitetiedoista. Kuolinpesän osoitteenmuutos pitää tehdä kirjallisesti ja kaikkien pesän osakkaiden pitää hyväksyä muutos.