Joulukuun viimeinen päivä 2020 on viimeinen hetki hakea muutosta osakeyhtiön vuoden 2014 verotukseen. Ennen vuotta 2017 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Osakeyhtiön verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Yleisin osakeyhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Tällöin verovuosi on sama kuin kalenterivuosi. Jos tilikausi ei ole sama kuin kalenterivuosi, verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Jos esimerkiksi osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.1.2013−31.12.2014, verovuoden 2014 verotus on päättynyt 31.10.2015. Verovuotta 2014 koskevan oikaisuvaatimuksen on siten oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. On lisäksi huomattava, että verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.