Korkein oikeus on katsonut syyskuussa 2022 antamassaan päätöksessä, että kirjanpidon laiminlyönnistä syntynyt kustannussäästö oli rikoshyötyä, joka taloudellisena hyötynä voitiin tuomita valtiolle menetetyksi.

Tapauksessa osakeyhtiön omistajan A:n syyksi oli luettu kirjanpitorikos. Hänen olisi tullut järjestää omistamansa osakeyhtiön edustajana tilitapahtumien kirjaaminen ja tilinpäätöksen laatiminen.  Kun samaan aikaan hän oli ottanut yhtiön varoja henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa, hänet oli tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja suorittamaan vahingonkorvausta yhtiön velkojille.

Syyttäjä vaati, että A tuomitaan menettämään valtiolle kirjanpitorikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä kirjanpidon laiminlyönnistä saadun kustannussäästön määrän.

Tuomiolauselmassa katsottiin, että kirjanpidon laiminlyönnin vuoksi syntymättä jääneistä kirjanpitokustannuksista on seurannut säästöä yhtiössä. Kaikki yhtiön rahavarat on kuitenkin välittömästi käytetty. A:n yksityisotot ovat määrältään ylittäneet sen, minkä yhtiö on laskennallisesti säästänyt jättäessään kirjanpidon pitämättä. Korkein oikeus katsoi, että yhtiön kirjanpidon laiminlyönnistä seurannut säästö on koitunut kokonaisuudessaan A:n henkilökohtaiseksi hyödyksi.