Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Tavarat ja palvelut voi myydä arvonlisäverotta liiketoiminnan jatkajalle.  Arvonlisäverotuksessa myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovuttamista. Jatkajan on ryhdyttävä käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Keskeinen peruste arvonlisäverottomuudelle on, että kaupassa siirtyvä varallisuuskokonaisuus muodostaa yrityksen tai sellaisen osan yrityksestä, joka voi harjoittaa itsenäistä taloudellista toimintaa. Tunnusmerkkeihin liittyy siten toimintaan liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden luovutus kokonaan tai merkittäviltä osin jatkajalle, henkilökunnan siirtyminen jatkajan palvelukseen, toimitilojen, keskeneräisten töiden, aineettomien oikeuksien ja asiakasrekisterin siirtyminen. Erillisen korvauksen periminen liikearvosta ilmentää myös sitä, että kyse on liiketoimintakokonaisuuden tai osan luovutuksesta. 

Viimekädessä kyse on kokonaisharkinnasta, kun pohditaan sitä, muodostaako siirtyvä kokonaisuus yrityksen tai sellaisen osan yrityksestä, joka kykenee harjoittamaan taloudellista toimintaa itsenäisesti.

Koska kyse voi olla merkittävänkin suuruisesta verottomuudesta, kannattaa epävarmoissa tilanteissa hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua liikkeen tai sen osan luovutuksen arvonlisäverokysymykseen.

Asiakirjoja laadittaessa on hyvä huomioida, että liiketoiminnan jatkajan on annettava luovuttajalle selvitys siitä, että luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.