Jos osakeyhtiön konkurssi raukeaa yhtiön varojen puutteeseen, saa osakkeiden lopullisen arvonmenetyksen vähentää luovutustappiona, kun patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa osakeyhtiön kaupparekisteristä. 

Osakeyhtiö voidaan poistaa kaupparekisteristä muustakin syystä. Jos osakeyhtiön poisto rekisteristä johtuu muusta syystä kuin varojen puutteessa rauenneesta konkurssista, luovutustappiota ei vahvisteta verotuksessa välittömästi.

Muissa tilanteissa osakeyhtiön on käytävä selvitysmenettely läpi. Luovutustappio tai -voitto vahvistetaan vasta sen jälkeen osakkaalle, kun on selvinnyt, saako hän jako-osana varoja yhtiöstä ja yhtiö on purkautunut.

Luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti sen verovuoden luovutusvoitoista, jonka aikana tappio syntyy. Sen lisäksi luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista verovuoden pääomatuloista. 

Luovutusvuoden jälkeisinä seuraavana viitenä vuotena luovutustappio vähennetään sitä mukaa kuin voittoa tai muuta pääomatuloa kertyy. Jos verovelvollisella on eri vuosilta vähentämättä jääneitä luovutustappioita, ne vähennettäneen syntymisjärjestyksessä vanhimman vuoden tappioista alkaen. Verovuonna syntynyt luovutustappio vähennetään viimeisenä.