Verojen maksujärjestelyistä ja maksulykkäyksistä maksettavia korkoja alennetaan koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti kolmella prosenttiyksiköllä. Hallituksen antaman lakiesityksen (He 33/2020) tultua hyväksytyksi lain on tarkoitus olla määräaikainen ja se koskisi 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyneitä veroja. Viivekoron korkoprosentti on vuodesta 2017 alkaen ollut 7 prosenttia.

Väliaikainen alempi korkoprosentti koskee nimenomaan veroja, joille on myönnetty maksujärjestely tai maksunlykkäys, ei muita veronmaksutilanteita.  Verolle laskettavaa viivästyskorkoa tai viivekorkoa alennettaisiin väliaikaisesti kolmella prosenttiyksiköllä. Muutos olisi määräaikainen ja koskisi 1.3.2020 tai sen jälkeen erääntyneitä veroja ja joita koskeva hakemus tehdään viimeistään 31.8.2020.

Alennettu viivästyskorko voi koskea esimerkiksi tammikuun 2020 verokauden arvonlisäveroa ja helmikuussa 2020 pidätettyjä ennakonpidätyksiä, joiden maksupäivä oli 12.3.2020.