Hallitus esittää, että matkakuluvähennystä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022. Näin vastataan energian hintojen nousuun. Liikkumisen nousseita kustannuksia huojennetaan korottamalla määräajaksi verotuksen matkakuluvähennystä. Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen enimmäismäärä nousee samoin kuin oman auton käytön mukaan myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten enimmäismäärää korotetaan 7 000 eurosta 8 400 euroon. Verovelvolliset voisivat hakea muutosta ennakonpidätysprosenttiin korotuksen perusteella 1.7.2022 alkaen.

Oman auton käytön mukaan myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä nostettaisiin 0,30 euroon kilometriltä ja käyttöetuauton mukaan myönnettävä määrä 0,24 euroon kilometriltä. Muutos nostaisi siis vuonna 2021 myönnetyn vähennyksen määrää viisi senttiä kilometriltä.

On kaavailtu, että 1.7.2022 mennessä Verohallinto saisi toteutettua muutokset järjestelmiinsä, minkä jälkeen verovelvolliset voisivat hakea muutosverokorttia ja saada muutokset hyödykseen jo kuluvan vuoden ennakkoperinnässä. Muutokset matkakuluvähennyksessä vaikuttavat noin 595 000 verovelvollisen verotukseen.