Metsän omistajan on syytä huomioida, että verohallinto ei enää lähetä tammikuussa 2023 paperisia metsätalouden veroilmoituslomakkeita postitse kotiin. Aivan ilman postia tilan omistajat eivät kuitenkaan jää, sillä maa- ja metsätalouden harjoittajat saavat kirjeen, jossa kerrotaan ilmoittamisen määräpäivistä ja ilmoittamisen tavoista.

Maa- ja metsätalouden veroilmoitukset vuodelta 2022 voi tehdä OmaVerossa 13.1.2023 alkaen. Verotusyhtymät ja kuolinpesät saavat paperilomakkeen tammikuussa edelleen postitse. Verohallinto suosittelee antamaan veroilmoituksen OmaVerossa, koska veroilmoituspohjassa ovat silloin valmiina esimerkiksi edellisen vuoden menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot.

Metsäveroilmoitusta tehdessä kannattaa muistaa, ettämetsätalouden pääomatuloa on oman metsän puista tehtyjen halkojen, klapien, joulukuusien tai muusta metsäenergiapuusta saadut myyntitulot.

Metsätalouden tuloveroilmoitus on annettava vain silloin, jos on ilmoitettavia tuloja, vähennyksiä tai metsävähennyksen seurantatietoja. Viimeinen jättöpäivä on 28.2.2023. Verohallinnon julkaisemien tietojen mukaan keväällä 2022 jopa n. 80 % metsätaloudenharjoittajista antoi veroilmoituksensa sähköisesti.