Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Testamentti voi olla monella tapaa pätemätön. Se voidaan siitä huolimatta hyväksyä perintöverotuksen perusteeksi, jos kukaan ei moiti testamenttia. Kuitenkaan aivan mikä tahansa asia ei ole hyväksyttävissä testamenttina. Jos vainajan tahto perustuu vain esimerkiksi suulliseen kertomukseen eikä kyse ole niin sanotusta hätätilatestamentista, sen mukaan toimiminen perinnönjaossa voi olla verotuksellinen riski. Perintöveron lisäksi voidaan määrätä lahjavero niille, jotka ovat saaneet omaisuutta pesästä ilman hyväksyttävää perustetta.

Testamentti voi olla pätemätön esimerkiksi siksi, että testamentin tekijältä puuttuu testamentintekokelpoisuus muistisairauden vuoksi. Testamentti voidaan julistaa myös pätemättömäksi siitä syystä, että testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa. Lain mukaan testamentti tulee tehdä lähtökohtaisesti kirjallisesti kahden todistajan läsnä ollessa. Sekä tekijän että todistajien on allekirjoitettava testamentti. Testamentti voi olla pätemätön myös silloin, jos testamentin todistajana on käytetty testamentin tekijälle liian läheistä henkilöä. 

Hätätilatestamentiksi voidaan hyväksyä esimerkiksi käsinkin kirjoitettu ja allekirjoitettu testamentti ilman todistajia, jos tekijä ei sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi ole pystynyt tekemään testamenttia laissa säädettyjen muotovaatimusten mukaisesti. Hätätilatestamentti katsotaan rauenneeksi, jos testamentin tekijällä on esteen lakattua kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus laatia normaalimuotoinen testamentti.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.