Apulaisoikeusasiamiehen mielestä Verohallinto menetteli virheellisesti päätöksiä lähettäessään. Kuolinpesä ei ollut saanut kaikkea sille lähetettyä postia Verohallinnosta. Tämän seurauksen jäännösveroja oli päätynyt ulosottoon. Tämä rikkoi perustuslaissa jokaiselle turvattua oikeutta saada asiansa asianmukaisesti käsittelyksi.

Kuolinpesän osoitetiedoista ei oltu epähuomiossa poistettu merkintää valtuutetusta asianhoitajasta, minkä vuoksi kuolinpesä ei saanut kaikkea sille lähetettyä postia. Saamatta oli jäänyt verovuoden 2019 verotuspäätös ja sitä koskevia maksukehotuksia. 

Ilmeni ettei kuolinpesien yhteystietoja oltu tallennettu Verohallinnon työmenettelyohjeen mukaisesti asianmukaisesti ja osittain postia oli tästä syystä lähetetty vanhaan osoitteeseen. 

Virheen vuoksi kuolinpesällä ei ollut tosiallisesti mahdollisuutta maksaa jäännösveroja ennen niiden päätymistä ulosottoon. 

Verohallinto oli virheidensä johdosta jättänyt kuitenkin perimättä viivästysseuraamuksia ja laittanut vireille ulosottomaksujen korvaamisen verovelvolliselle.