Työtulovähennyksen korottaminen 60 vuotta täyttäneillä vuonna 2023 kannustaa monia eläkeläisiä jatkamaan töissä. Vuonna 2023 eläkeläisten toimeentuloon ja verotukseen vaikuttaa myös eläkkeiden indeksikorotukset sekä muun muassa perusvähennyksen ja eläketulovähennyksen muutokset. Perusvähennyksen saa jatkossa sekä kunnallis- että valtionverotuksessa ja eläketulovähennys on saman suuruinen kunnallis- ja valtionverotuksessa. 

Perusvähennyksen enimmäismäärää korotettiin 3 740 eurosta 3 870 euroon. Sekä perusvähennys että eläketulovähennys tehdään viran puolesta eläkkeensaajan puhtaasta ansiotulosta. Niitä ei tarvitse siten erikseen vaatia. Vuonna 2023 yksi viran puolesta tehtävä monen eläkeläisen verotukseen vaikuttanut vähennys poistuu, sillä invalidivähennystä ei enää myönnetä.

Indeksimuutosten ja muiden uudistusten johdosta eläkkeensaajien veroprosentit kiristyvät ja kevenevät hyvin sattumanvaraisesti tulotasosta riippuen. Muutosten vaikutuksesta veroprosentteihin ja eläkkeensaajien käteen jääviin tuloihin löytyy tietoa muun muassa Veronmaksajien keskusliiton verkkosivuilta.