Virtuaalivaluuttojen arvonnousut tuottavat rahaa myös valtion kirstuun. Samalla, kun niiden arvot ovat nousseet, on myös niiden suosio sijoituskohteensa kasvanut. Virtuaalivaluutoista saadut tulot pitää muistaa ilmoittaa veroilmoituksessa.

Virtuaalivaluutan käyttäminen missä tahansa tilanteessa on verotuksen realisoiva tapahtuma. Se on omaisuutta, jonka myymisestä tai vaihtamisesta oikeaan valuuttaan voi syntyä pääomatulona verotettavaa luovutusvoittoa.
 
Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi jokaisella kerralla erikseen esimerkiksi sillä hetkellä, kun virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan. Merkitystä ei ole sillä, jätetäänkö varat esimerkiksi välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen tilille. Arvonmuutos realisoituu myös, kun virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla joitakin hyödykkeitä tai palveluita tai, kun se vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.

Virtuaalivaluutoista saadut voitot pitää itse muistaa ilmoittaa verottajalle. Ne eivät näy valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksella. Myös luovutustappio on vähennyskelpoinen. Luonnollisen henkilön vuonna 2020 saamat tulot virtuaalivaluuttojen arvonnousuista tulee ilmoittaa esitäytetyllä veroilmoituksessa keväällä 2021.

Verohallinto on tiedottanut, että sillä on keinoja jäljittää virtuaalivaluutoista tuloja saaneita. Ilmoittamatta jättämisestä voi seurata veronkorotus.