Rajat ylittävän sähköisen kuluttajakaupan arvonlisäverotus muuttui EU:ssa 1.7.2021. Muutos aiheuttaa uusia velvoitteita arvonlisäveron keräämisen, raportointiin sekä arvonlisäveron suorittamiseen.

Säännökset tulevat sovellettavaksi, jos EU:n laajuinen 10 000 euron vuosittainen raja-arvo ylittyy. 

Raja-arvon soveltaminen edellyttää, että raja-arvo ei ole ylittynyt kuluvana tai edellisenä kalenterivuonna

Raja-arvon ylityttyä verkkokaupan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi erikseen jokaiseen EU-maahan, jossa sillä on myyntiä. Tällöin tulee selvittää mitä arvonlisäverokantaa myytyihin tuotteisiin sovelletaan kulutusmaassa.

Vaihtoehtoisesti yritykset voivat käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Kun arvonlisävero kulkee erityisjärjestelmän kautta, myyjän ei tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajansa maahan erikseen. Suomessa alv-erityisjärjestelmästä vastaa Verohallinto. Erityisjärjestelmiin on ollut mahdollista tehdä rekisteröinti-ilmoitus 1.4.2021 alkaen OmaVerossa.

Muutosten myötä myös EU:n ulkopuolelta tuodun vähäarvoisen tavaran 22 euron arvonlisäverovapaus poistuu.