Muutosverotuksen tiedot eivät ole aiemmin olleet julkisia. Lainmuutoksen myötä myös verotuksen päättymisen jälkeen verotukseen tehdyt muutokset tulisivat julkisiksi tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Muutokset tulisivat lakiehdotuksen mukaan voimaan 1.9.2024. Muutosverotuksen tiedot olisivat julkisia tuloverotuksessa verovuodesta 2022 alkaen ja kiinteistöverotuksessa verovuodesta 2023 alkaen.

Pääsääntöisesti muutosverotuksen tiedot tulisivat julkisiksi muutoksen tekemistä seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Niitä ei kuitenkaan julkistettaisi ennen kuin saman verovuoden säännönmukaisen verotuksen tiedot ovat tulleet julkisiksi. Tämä tapahtuu verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa saman verovuoden marraskuun alussa.

Verotuksen päättymishetki on nykyään verovelvolliskohtaista. Tämän johdosta verotusta voidaan nykyään muuttaa jo ennen verovuotta seuraavan vuoden marraskuuta. Tällaiset muutosverotuksen tiedot tulisivat siis julkisiksi verovuotta seuraavan vuoden marraskuussa.

Verotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä erillisessä sovelluksessa Verohallinnon palvelupisteissä olevilla asiakaspäätteillä. Tarkoitus on, että nähtävissä olisivat jatkossa sekä verovelvollisen säännönmukaisen verotuksen tiedot että verotuksen päättymisen jälkeen muuttuneet tiedot.  Jos verotukseen olisi tehty muutoksia useampaan kertaan, näkyisivät kaikki muutokset sovelluksessa.