Useat henkilöt ovat kannelleet oikaisuvaatimusten pitkistä käsittelyajoista verohallinnossa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan käsittely Verohallinnossa ei täyttänyt perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsittelyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä muun muassa sellaisessa tapauksessa, kun käsittely verohallinnossa oli ollut vireillä yli kaksi vuotta ilman aktiivisia toimenpiteitä. 

Eräässä toisessa kantelussa verohallinto oli antanut käsittelyaika-arvion, mutta tämä aika oli ylittynyt merkittävästi. Apulaisoikeusasiamies halusi saattaa Verohallinnon tietoon, ettei hänen käsityksensä mukaan oikaisuvaatimuksen yli 20 kuukauden käsittelyaika ollut lainmukainen. Perustuslain 21 §:ssä on jokaiselle turvattu oikeus saada viranomaisasiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. 

Moitteiden tultua ilmi verohallinto tiedotti, että se on jo organisoinut henkilöstöä aikaisempaa enemmän oikaisuvaatimusten käsittelyyn.  

Verohallinto on aiemminkin saanut huomautuksen käsittelyajoistaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti jo vuonna 2020 Verohallinnon huomiota velvollisuuteen käsitellä verotuksen oikaisuvaatimukset ilman aiheetonta viivytystä. Kantelussa oikeuskanslerille oli kyse siitä, että kantelijan yhtiön oikaisuvaatimuksen käsittely verohallinnossa oli kestänyt noin vuoden ja 11 kuukautta. Kantelijalta oli pyydetty oikaisuvaatimuksen täydennystä vasta, kun asia oli ollut käsiteltävänä jo noin puolitoista vuotta.