Osakeyhtiön osakkaalle tuomittiin hovioikeudessa kuusi kuukautta vankeutta, kun hän jätti veroilmoituksella ilmoittamatta osakaslainansa. Ilmoittamatta jätetyn osakaslainan määrä oli noin 116 000 euroa. Koska osakaslaina on pääomatuloa, tuloveroa oli jäänyt tämän vuoksi määräämättä yhteensä 38.234 euroa. Verovelvollisen menettelyn katsottiin täyttävän törkeän veropetoksen tunnusmerkit. 

Asiassa oli riidatonta, että vastaaja oli palauttanut verovuodelta 2015 esitäytetyn veroilmoituksen, josta oli puuttunut hänen omistuksessaan olevalta A Oy:ltä saamansa osakaslaina. Osakaslainan suuruus oli tarkalleen ottaen 115.860,78 euroa. Koska veropetoksesta tuomitseminen edellyttää vastaajalta tahallisuutta, hovioikeudessa oli ensinnäkin kysymys siitä, oliko vastaaja menetellyt tahallisesti.

Koska veropetoksen tunnusmerkin täyttyminen edellyttää lisäksi, että vastaajan menettelyä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä, oli pohdittavana kysymys myös siitä.

Hovioikeus katsoi vastaajan menetelleen tahallisesti. Vastuu veroilmoituksen antamisesta on verovelvollisella itsellään. Lievennystä tahallisuuden arviointiin ei antanut se, ettei verovelvollinen ollut selvittänyt osakaslainan verokohtelua.  Myöskään tilitoimiston vaihtuminen kesken tilikautta ei vaikuttanut tahallisuuden arviointiin. Lisäksi hovioikeus antoi merkitystä muun muassa sille, että vastaajalla oli kokemusta ja osaamista yritystoiminnasta useiden vuosikymmenien ajalta.

Kun aikaisemmassa oikeuskäytännössä törkeän veropetoksen huomattavan taloudellisen hyödyn alarajana on pidetty 17.000 euroa, ylittyi se nyt käsillä olevassa tapauksessa selvästi. Siksi tekoa oli pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Helsingin hovioikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen tätä uutista kirjoittaessa. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen tätä uutista kirjoittaessa.