Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Asunto-osakeyhtiön huoneiston yhtiölainaosuutta ei vähennetä perinnönjättäjän velkoina. Yhtiölainaosuus otetaan huomioon perityn asunnon perintöverotusarvossa.  Perintöveron perusteeksi pannaan se käypä arvo, joka omaisudella on perinnönjättäjän kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa ilman yhtiölainaosuutta. 

Esimerkiksi, jos perinnönjättäjän varoihin sisältyy asunto, jonka velaton hinta on 140 000 euroa ja asuntoon kohdistuu 20 000 euron osuus taloyhtiön lainasta. Asunnon käypä arvo on perintöverotuksessa tällöin 120 000 euroa.

Yhtiölainaa ei voi vähentää perikunnan veloissa, koska asuntoyhtiön ottama laina ei ole perinnönjättäjän omaa lainaa. Jos perinnönjättäjä on maksanut yhtiölainaosuuden pois pankkilainalla ennen kuolemaansa, saa tämän velan luonnollisesti vähentää perintöverotuksessa.

On selvää, että mitä enemmän huoneistoon liittyy yhtiölainaa, sitä pienempi on todennäköisesti kauppahinta, joka asuntoa myytäessä saataisiin. Yhtiölainan vaikutus perintöverotuksessa sovellettavaan käypään arvoon on siten olemassa, mutta välillisesti.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.