Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Osakesäästötileille on saanut tallettaa varoja 1.1.2020 alkaen. Osakesäästötili on uusi piensijoittajalle pitkäaikaissäästämiseen tarkoitettu instrumentti, joka tarjoaa verotuksellista porkkanaa mahdollistamalla voittovarojen uudelleen sijoittamisen ilman veroseurauksia. Osakesäästötilillä on puolellaan siis verotuksen lykkääntymisetu. Pääomatuloveroa maksetaan vasta, kun osakesäästötililtä nostetaan varoja ulos. 

Osakesäästötilille voi tallettaa pelkästään rahaa. Enimmäismäärä on 50 000 euroa. Jo valmiiksi omistamiaan osakkeita sinne ei voi siirtää. Myöskään tilille hankittuja osakkeita ei voi siirtää sieltä pois. Pääsäännöstä poikkeava tilanne on kuolemantapauksissa, jolloin sopimus lakkaa ja arvopaperit siirtyvät oikeudenomistajille. Tähän kysymykseen palataan artikkelin lopussa. 

Osakesäästötilejä saa olla enintään yksi tili. Mikäli sääntöä ei noudata, seuraa veronkorotus. Seuraamus on aika ankara, sillä veronkorotus on 10 euroa päivässä samaan aikaan voimassa olevan kunkin tilin osalta. 

Osakesäästötilillä olevia varoja saa sijoittaa koti- ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin. Kohteeksi kelpaa myös pörssiyhtiöiden osakeannit, joiden perusteella merkityt osakkeet esitteen tai tarjousasiakirjan mukaan listataan kaupankäynnin kohteeksi vuoden kuluessa liikkeeseenlaskusta. Erilaiset yritysjärjestelyt on myös huomioitu, sillä sijoituskohteeksi kelpaa yhtiötapahtumien perusteella merkityt arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa. 

Sijoitusrahasto-osuudet ja mm. indeksiosuusrahastot, listaamattomien yritysten osakkeet, joukkovelkakirjalainat ja johdannaiset eivät kelpaa sijoituskohteeksi. 

Verotuksessa sijoittaja saa lykkääntymisedun.  Varat ovat tuottamassa korkoa korolle –periaatteella. Sijoitettavat varat eivät pienene sen johdosta, että verottaja olisi ottamassa jotain välistä. Toisin sanoen osakesäästötilin sisällä luovutusvoitot eivät ole veronalaisia. Toisaalta luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia. Osingot ja korot luetaan tilin tuotoksi, jotka verotetaan vasta nostettaessa varoja ulos. Jos on sijoittanut ulkomaisiin osakkeisiin ja ulkomailla on peritty osingon lähdeveroa, tilin tuottoa on osinko nettomääräisenä. Mikäli onnistuu myöhemmin saamaan lähdeveron palautuksen ulkomailta, tämä on suoraan osakesäästötililtä nostettua pääomaveronalaista tuottoa.

Osakesäästötilin tuottona voi nostaa vain rahaa. Tuottoa on myös osakkeiden realisoitumaton arvonnousu. Osakesäästötililtä nostetuista varoista on tuottoa se osa säästövarojen käyvästä arvosta, joka ylittää verovelvollisen osakesäästötilille tekemien rahasuoritusten määrän. Osakesäästötilin tuotto luetaan veronlaiseksi pääomatuloksi silloin, kun tuotto nostetaan osakesäästötililtä. 

Säästövarojen nostosta tuotoksi katsotaan se suhteellinen osuus, joka nostohetkellä vastaa osakesäästötilillä jäljellä olevan tuoton osuutta jäljellä olevasta säästövarojen määrästä.

Jos esimerkiksi tilille on sijoitettu rahaa 10 000 euroa ja varoilla ostettujen osakkeiden arvo on noussut 5000 euroa (tuottoa). Tilin varojen käypä arvo on siten 15 000 euroa. Jos tililtä nostetaan 1 500 euroa, on tästä määrästä veronalaista pääomatuloa se suhteellinen osuus, joka nostohetkellä vastaa osakesäästötilillä olevan tuoton osuutta säästövaroista. Pääomatuloa on siis 5000/15000 (1/3) eli 500 euroa. Noston jälkeen tilille tehtyjen rahasijoitusten määrä vastaavasti alenee 1000 euroa. Osakesäästötilille tehtyjen rahasuoritusten määrä on tämän jälkeen 9 000 euroa.

Jos osakesäästötili lopetetaan voitollisena ja varat nostetaan itselle, osakkeiden realisoinnin jälkeen, tuotot verotetaan pääomatulona. 

Merkittävä asia on, että pääomatuloista vähennyskelpoinen tappio syntyy, jos tiliä kokonaan lopetettaessa tilin varojen käypä arvo on pienempi kuin tehdyt rahasuoritukset. Osakesäästötilin tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden jälkeen ennen muita vähennyksiä. Tappio otetaan huomioon vahvistettaessa pääomatulolajin tappiota (käyttöaika 10 vuotta). Tappiota ei oteta kuitenkaan huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa, eli siitä ei saa alijäämähyvitystä. Palveluntarjoaja ilmoittaa tilin lopetuksen yhteydessä syntyneen tappion verottajalle.

Osakesäästötili lakkaa aina henkilön kuolemaan, jolloin oikeus varoihin siirtyy vainajan oikeudenomistajille. Kuolemantapauksessa osakesäästötilin kaikki varat (sijoitusten arvot, hoitotilin varat) arvostetaan perintöverotuksessa kuolinhetken käypään arvoon. Sijoitusten tappio ei siirry perillisille. Perilliset maksavat vain perintöveron ja arvonnousut vainajan elinaikana jäävät lopullisesti pääomatuloverottamatta. Osakesäästötili toimii tämän ominaisuutensa ansiosta hyvin perintösuunnittelussa pitkäaikaisena sijoitusvälineenä. Toivoa sopii, että lainsäädäntöön ei tule tältä osin muutoksia ja se mitä sanotaan nyt, pätee myös vuosikymmenien päästä. Perillinen ei voi siirtää perinnönjättäjän osakesäästötilin osakkeita omalle osakesäästötililleen, koska osakesäästötilille voi sijoittaa vain rahaa. Hän voi kuitenkin siirtää ne omalle arvo-osuustililleen, jolloin perittyjen osakkeiden hankintameno on perintöverotuksessa vahvistettu arvo.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.