Joulukuun viimeinen päivä 2019 on viimeinen mahdollisuus hakea muutosta vuoden 2013 verotukseen. Verotuksen muutoksenhakuaika vuoden 2016 loppuun asti on 5 vuotta. Mikäli yritykselläsi on aihetta hakea muutosta verotukseen, kannattaa asiaan tarttua hetimiten.

Ennen vuotta 2017 tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa. Aika lasketaan verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yleensä osakeyhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Tällöin verovuosi sama kuin kalenterivuosi. Poikkeuksena on tilanne, jossa tilikausi ei ole kalenterivuosi. Tällöin verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana.

Ennen vuotta 2017 viiden vuoden muutoksenhakuaika laskettiin verotuksen päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Osakeyhtiön verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, 10 kuukauden aika lasketaan viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Jos esimerkiksi osakeyhtiön tilikausi on ollut 1.1.2013−31.12.2013, verovuoden 2013 verotus on päättynyt 31.10.2014. Verovuotta 2013 koskevan oikaisuvaatimuksen on siten oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2019.

Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. On lisäksi huomattava, että verovuodesta 2018 alkaen jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Osakeyhtiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Lisätietoja