Verohallinto on pidentänyt poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten antamisen määräaikaa. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt. Veroilmoituksen voi nyt antaa viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kun se normaalisti tulisi antaa neljän kuukauden kuluessa. Lisäaika koskee vain osaa yrityksistä.

Lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, vaan Verohallinto myöntää viranpuolesta osalle yhteisöistä kuukauden lisäajan veroilmoitusten antamiseen koronatilanteen takia. Verohallinnon päätös koskee vain yhteisöjä ja yhteisetuuksia, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Nämä asiakkaat voivat nyt siis antaa veroilmoituksen viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kun normaalisti ilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa. 

Verohallinnon mukaan päätös koskee yhteensä noin 80 prosenttia yhteisöistä ja yhteisetuuksista, joista suurimmalla osalla tilikausi on päättynyt 31.12.2019. Veroilmoitus olisi normaalisti annettava viimeistään 30.4.2020, mutta ilmoituksen voi nyt poikkeuksellisesti antaa viimeistään 31.5.2020. Koska päivä on sunnuntai, voi veroilmoituksen antaa vielä maanantaina 1.6.2020. 

Päätös koskee kaikkia yhteisöjä, joilla tilikausi päättyi edellä mainittuna aikana, eli esimerkiksi yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöyhteisöjä, ulkomaisia yhteisöjä, osuuskuntia ja sijoitusrahastoja.