Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus 2 500 euroa poistuu yhtiöiltä, jotka perustetaan 1.7.2019 alkaen. Lakimuutos koskee myös asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä.

Muutos tarkoittaa sitä, että yksityinen osakeyhtiö on mahdollista perustaa heinäkuun alusta lähtien myös kokonaan ilman omaa pääomaa. Tällöin osakkeista ei makseta merkintähintaa ja yhtiön osakepääomaksi kaupparekisteritietoihin rekisteröidään nolla euroa. PRH:lle ei myöskään tarvitse siten lähettää selvitystä osakkeiden merkintähinnan maksamisesta. Uudistuksen onkin katsottu helpottavan osakeyhtiön perustamista.

Lisäksi uudistuksen myötä yksityinen osakeyhtiö voidaan perustaa siten, että perustettavan yhtiön osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämä on mahdollista, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta, jota vastaava määrä merkintähinnasta on aina merkittävä osakepääomaan. Jo useita vuosia sitten tehdyn lakinmuutoksen johdosta nimellisarvoa ei ole osakeyhtiöön tullut ottaa. Myös ennen 1.7.2019 perustettu yksityinen osakeyhtiö voi alentaa osakepääomaansa alle aiemman vähimmäispääomavaatimuksen tai poistaa osakepääoman. Osakepääoman alentaminen tai poistaminen jo perustetuissa osakeyhtiöissä vaatii kuitenkin velkojainsuojamenettelyn noudattamista. Mikäli osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on määräys osakepääoman vähimmäismäärästä, osakepääoman alentaminen tai poistaminen edellyttää myös yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.