Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Yritysten täytyy ilmoittaa omistajansa eli ns. tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ilmoitus täytyy tehdä viimeistään 1.7.2020 mennessä. Ilmoitus täytyy tehdä myös aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai kun perustetaan uusi yritys. Muutos perustuu uudistuneeseen rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka omistaa yli 25 % yhtiön osakkeista tai käyttää yli 25 % äänivaltaa yhtiössä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Edunsaaja voi käyttää tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä myös muulla tavoin, esimerkiksi sopimuksen perusteella.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on aina tehtävä ilmoitus edunsaajista. Sen sijaan avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulee tehdä ilmoitus vain silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Toiminimiyrittäjien, yksityisten elinkeinonharjoittajien, pörssiyhtiöiden, sivuliikkeiden, asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Maksuton ilmoitus tehdään sähköisesti www.ytj.fi -palvelussa. Ilmoituksessa yhtiöiden tulee ilmoittaa edunsaajien henkilötiedot sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että edunsaajia ei ole tai edunsaajat eivät ole yhtiön tiedossa.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.