Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Monet yrittäjät ja palkansaajat työskentelevät kotona. Jos kotona työskennellään huomattavia määriä, saa työhuoneen kulut vähentää tulonhankkimiskuluina. Vähennys tehdään joko todellisten kustannusten perusteella tai vähentämällä kaavamainen työhuonevähennys. 


Todellisten kulujen mukaan laskettuna vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus-, lämmitys-, korjaus- ja siivouskulut sekä rakennuksen hankintamenon poisto. Myös työhuoneen kalusteiden, kuten työpöydän ja työtuolin, todelliset hankintamenot voivat olla vähennyskelpoisia menoja.

Jos työhuoneen ja kalusteiden todellisten kulujen selvittäminen on hankalaa, voi todellisten kulujen sijasta vähentää niin sanotun työhuonevähennyksen. Työhuonevähennys kattaa sekä työhuoneesta että kalusteista syntyneet todelliset menot. Työskentelyn määrästä riippuen työhuonevähennyksen suuruudet ovat 900 euroa, 450 euroa tai 225 euroa. 

Luontoisetuasunnossa työskentelevällä on verohallinnon ohjeen mukaan oikeus ainoastaan kaavamaiseen työhuonevähennykseen.

Työhuonevähennys voidaan tehdä kaikkien niiden tulolähteiden tulosta, joiden tulonhankintaan työhuonetta on käytetty. Esimerkiksi henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä työhuonevähennys voidaan myöntää sekä ansio- että pääomatulosta, jos työhuonetta on käytetty kummankin tulolajin tulonhankintaan. Kaikissa tulolähteissä kaavamaisten työhuonevähennysten yhteismäärä voi kuitenkin olla enintään 900 euroa verovuodessa, jos verovelvollinen ei ole esittänyt selvitystä tätä suuremmista todellisista kustannuksista.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.