Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa toukokuun 2022 alusta alkaen. Hallituksen esityksen tarkoituksena on edesauttaa sitä, ettei yrityksiltä peritä kohtuuttomia perintäkuluja. Säännökset koskisivat myös asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten saatavien perintää.

Tällä hetkellä voimassa on väliaikainen säädös yrityksiltä perittävien perintäkulujen väliaikaisesta rajoittamisesta. Tarkoitus on ollut helpottaa koronavirusepidemian aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia. 

Hallituksen esityksen mukaan lakiin tulee pysyvä säädös yrityssaatavien perinnästä. Säädöksen logiikkana on, että säännellään minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää rajoitetaan myös. Lisäksi tarkoitus on turvata yrityksille riittävä aika huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen kuin on seurauksena maksullisia perintätoimia.

Jos saatavan perintä on ollut poikkeuksellisen vaikeaa, velalliselta saisi vaatia säädetyt määrät ylittävät todelliset perintäkulut. Lisäksi edellytetään, että perintätoimia ei voida pitää suhteettomina ottaen huomioon saatavan pääoma.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.