Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Perintöriidat voi kestää vuosia. Jos perillisten oikeudet perintöön selviävät vasta perintöverotuksen toimittamisen jälkeen, toimitetaan perusteoikaisu. Perusteoikaisu voidaan tehdä 10 vuoden kuluessa perintöverovelvollisuuden alkamisesta eli perinnönjättäjän kuolinpäivästä. Normaali perintöverotuksen oikaisuaika on kolme vuotta.

Yleensä perusteoikaisun aiheuttaa se, että pesään tai sen varoihin liittyy yksityisoikeudellinen riita. On myös mahdollista, että muussa viranomaisessa vireillä ollut asia ratkeaa toisella tavalla, kuin mitä perukirjassa on esitetty. Yhtenäinen nimittäjän näille tilanteille on, että kuolinpesän varallisuusasema ja eri osapuolten oikeudet selviävät vasta perintöverotuksen toimittamisen jälkeen.

Perusteoikaisulle on säädetty erityinen ilmoittamisvelvollisuus. Sen verovelvollisen, jonka perintöveron määrää perusteoikaisu nostaisi, tulee kolmen kuukauden kuluessa perusteoikaisun perusteesta tiedon saatuaan ilmoittaa asiasta Verohallinnolle, jollei joku muu osakas jo ole ilmoittanut asiasta.

Ilmoitus voidaan antaa myös yhteisesti, sillä usein sama perusteoikaisun syy kasvattaa muiden perillisten perintöveroa. Myös esimerkiksi ositus- ja perinnönjakokirjaa laatimassa ollut asianajaja tai muu asiantuntija voidaan valtuuttaa antamaan perusteoikaisuilmoitus.

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.