Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia. Tuen haku alkoi 5.6.2020. KEHA-keskus (TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) julkaisee nettisivuillaan ohjeet yrityksille.  

Osa yrityksistä saa hyvitystä joukkomaksatuksella. Tällaisten yritysten ei tarvitse hakea tukea erikseen. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin. Joukkomaksatukseen kuuluvien yritysten hyvityksen määrä lasketaan suoraan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. Käytännössä apuna käytetään Verohallinnolta saatavia yrityskohtaisia arvonlisäverotietoja.

Tukien tavoitteena on kompensoida ja lieventää vaikutuksia, jotka aiheutuivat siitä, että ravitsemisliikkeet velvoitettiin lailla pitämään sisä- ja ulkotilat suljettuna asiakkailta 4.4.–31.5.2020 välisen ajan.

Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa 2020 laskenut verrattuna huhti-toukokuun 2019 tai tammi-helmikuun 2020 keskimääräiseen myyntiin. Vertailujaksoksi valitaan automaattisesti yrityksen kannalta edullisempi jakso.