Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on normaalisti tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Rikosperusteinen verotuksen oikaisu voidaan kuitenkin tehdä verovelvollisen vahingoksi kolmen vuoden oikaisuajan estämättä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana syyttäjä on nostanut syytteen törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta tai lievästä veropetoksesta.

Rikosperusteinen veronoikaisu voidaan kohdistaa oikeushenkilöön, jos törkeästä veropetoksesta, veropetoksesta tai lievästä veropetoksesta syytetään oikeushenkilön puolesta toiminutta luonnollista henkilöä. Kysymys voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa osakeyhtiön puolesta toiminutta, sen hallintoon kuuluvaa luonnollista henkilöä syytetään veropetoksesta. Tällöin verotuksen oikaisu on mahdollista kohdistaa osakeyhtiöön.

Säännökset oikeuttavat, mutta eivät velvoita Verohallintoa muuttamaan verotusta verovelvollisen vahingoksi. Verohallinto voi myös vaatia vältetyn veron määrää vahingonkorvauksena siltä henkilöltä, joka on rikosprosessissa syytettynä. Syyte ja siihen perustuva vahingonkorvausvaatimus voidaan kuitenkin kohdistaa vain luonnolliseen henkilöön.