Veroblogi

Ajankohtaista tietoa verotukseen liittyen

Monet sijoitusasunnot ovat vaarassa jäädä tyhjilleen, jos opinahjot eivät avaa oviaan ja etätyö lisääntyy. Sijoitusasunnon menot ovat kuitenkin lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia myös siltä ajalta kuin asunto on tyhjillään esimerkiksi vuokralaisen vaihtuessa tai remontin ajan, kunhan asunto on vuokraustoiminnan käytössä. 

Jos asunto otetaan omaan käyttöön tai annetaan esimerkiksi alihintaan sukulaiselle vuokralle, menot eivät enää ole täysimääräisesti vähennyskelpoisia. Verovelvollisen on tarvittaessa kyettävä osoittamaan asunnon vuokraustarkoitus esimerkiksi vuokrausilmoituksin tai välityssopimuksin.

Tuloverolain mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Jos tulot uhkaavat jäädä odotettua pienemmäksi, kannattaa ennakonpidätykseen hakea muutosta.

Vuokraustoiminnasta johtuva meno vähennetään sinä verovuonna, jona maksu on suoritettu. Poikkeuksen tähän muodostavat poistot, jotka vähennetään noudattaen soveltuvin osin elinkeinoverolain säännöksiä.

Vuokranantaja ei voi vähentää verotuksessaan saamatta jäänyttä vuokratuloa, mutta asunnon tyhjillään olo kuukausilta saa vastikkeet vähentää normaalisti, jos asunnon katsotaan edelleen olevan vuokraustoiminnan käytössä.  

Veroaiheista tietoutta suoraan sähköpostiisi

Tilaa ilmainen uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoutta verotuksesta suoraan sähköpostiisi.