Verohallinto haluaa ottaa vuonna 2023 ohjaukseen ja valvontaan sote-alan arvonlisäverokäytännöt. Sosiaali- ja terveysalalla on muodostunut ongelmaksi, että alalle on tullut paljon uusia yrityksiä ja muita toimijoita, joilla tieto arvonlisäverotuksesta voi olla heikoilla kantimilla.

Sote-alalla on samaa palvelua voitu myydä sekä verollisena että verottomana, kun ei tiedetä, onko palvelu arvonlisäverollista vaiko ei. Tämä vääristää kilpailua ja pienentää verokertymää.

Sosiaalihuoltoon kuuluvista palveluiden ja tavaroiden myynnistä ei tarvitse maksa arvonlisäveroa.   Myöskään terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden myynti on arvonlisäverovapaata. Käytännössä haasteeksi on osoittautunut määrittää käytännön tasolla se, milloin palveluiden myynti on tätä arvonlisäverolain tarkoittamaa terveyden-, sairaanhoidon- tai sosiaalihuollon palvelua ja milloin taas ei.

Tämän johdosta valvontaa tehostetaan ja Verohallinto pyrkii samalla ohjaamaan asiakkaitaan näillä valvontakäynneillä.