Vaatetuskulut on lähtökohtaisesti verotuksessa elantomeno. Työnantaja saa kuitenkin korvata työvaatteet, kun työn luonne on sellainen, että henkilökunnan yhtenäinen vaatetus on tarpeen esimerkiksi siksi, että henkilökunnan erottaa asiakkaiden joukosta. Lisäksi, jos työ edellyttää erityistä suoja- tai turvavaatetusta, saa työnantaja ne hankkia. On selvää, että työnantajan järjestämistä…